Avís Legal

La web sjamblamarató.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat d’Iniciatives de Promoció Pedagògica SL, amb domicili social al Carrer d’Antoni Rubió i Lluch 25, Sant Boi de Llobregat, amb NIF número B-08959017, constituïda per temps indefinit i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

L’accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevulla legislació concordant aplicable.